ماه رمضان
شعار 1401

اخبار اختصاصی

بازدید نوروزی کارشناسان مدیریت پرستاری از بیمارستان شهید نورانی تالش

بازدید نوروزی کارشناسان مدیریت پرستاری از بیمارستان شهید نورانی تالش

1402/01/09
بازدید نوروزی کارشناس مدیریت امور پرستاری از بیمارستان شهید حسین پور لنگرود

بازدید نوروزی کارشناس مدیریت امور پرستاری از بیمارستان شهید حسین پور لنگرود

1402/01/08
بازدید نوروزی کارشناس مدیریت امور پرستاری دانشگاه از مرکز آموزشی و درمانی رازی

بازدید نوروزی کارشناس مدیریت امور پرستاری دانشگاه از مرکز آموزشی و درمانی رازی

1402/01/07
پیام تسلیت سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه در پی درگذشت سوپروایزر بیمارستان رسالت ماسال

پیام تسلیت سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه در پی درگذشت سوپروایزر بیمارستان رسالت ماسال

1402/01/06
بازدید نورورزی سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه و کارشناس ستادی از مرکز آموزشی و درمانی  هفده شهریور

بازدید نورورزی سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه و کارشناس ستادی از مرکز آموزشی و درمانی هفده شهریور

1402/01/04
بازدید نوروزی سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه و کارشناس ستادی از مرکز آموزشی و درمانی امیرالمومنین(ع)

بازدید نوروزی سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه و کارشناس ستادی از مرکز آموزشی و درمانی امیرالمومنین(ع)

1402/01/04
بازدید نوروزی کارشناس مدیریت امور پرستاری  دانشگاه از مرکز آموزشی و درمانی هفده شهریور

بازدید نوروزی کارشناس مدیریت امور پرستاری دانشگاه از مرکز آموزشی و درمانی هفده شهریور

1402/01/03
بازدید نوروزی سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه و کارشناس ستادی از مرکز آموزشی و درمانی ولایت

بازدید نوروزی سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه و کارشناس ستادی از مرکز آموزشی و درمانی ولایت

1402/01/03
بازدید نوروزی سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه و کارشناس ستادی از مرکز آموزشی و درمانی الزهرا

بازدید نوروزی سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه و کارشناس ستادی از مرکز آموزشی و درمانی الزهرا

1402/01/03
بازدید نوروزی سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه و کارشناس ستادی از مرکز آموزشی و درمانی حشمت

بازدید نوروزی سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه و کارشناس ستادی از مرکز آموزشی و درمانی حشمت

1402/01/02
بازدید نوروزی سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه و کارشناس ستادی از مرکز آموزشی و درمانی شفا

بازدید نوروزی سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه و کارشناس ستادی از مرکز آموزشی و درمانی شفا

1402/01/02
بازدید نوروزی کارشناس مدیریت امور پرستاری دانشگاه از مرکز آموزشی و درمانی پورسینا

بازدید نوروزی کارشناس مدیریت امور پرستاری دانشگاه از مرکز آموزشی و درمانی پورسینا

1402/01/01
بازدید نوروزی کارشناس مدیریت امور پرستاری  دانشگاه از مرکز آموزشی و درمانی رازی

بازدید نوروزی کارشناس مدیریت امور پرستاری دانشگاه از مرکز آموزشی و درمانی رازی

1402/01/01
بازدید نوروزی سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه از مرکز آموزشی و درمانی پورسینا

بازدید نوروزی سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه از مرکز آموزشی و درمانی پورسینا

1402/01/01
پیام تبریک سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه به مناسبت فرا رسیدن سال نو

پیام تبریک سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه به مناسبت فرا رسیدن سال نو

1402/01/01
بازدید نوروزی کارشناس مدیریت پرستاری و کارشناس معاونت درمان دانشگاه از مرکز آموزشی و درمانی ولایت

بازدید نوروزی کارشناس مدیریت پرستاری و کارشناس معاونت درمان دانشگاه از مرکز آموزشی و درمانی ولایت

1401/12/29
برگزاری مراسم معارفه مدیر پرستاری بیمارستان کوثرآستانه اشرفیه

برگزاری مراسم معارفه مدیر پرستاری بیمارستان کوثرآستانه اشرفیه

1401/12/27
بازدید سرپرست مدیریت امور پرستاری  دانشگاه از بیمارستان شهید بهشتی انزلی

بازدید سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه از بیمارستان شهید بهشتی انزلی

1401/12/26
آرشیو
آرشیو